Övre salen är STHLMS BÖNEHUS resande team som vill verka för förnyelse och väckelse i församlingar i landet. Övre salen startade sin verksamhet 2008. Sedan 2010 är teamet direkt kopplat till bönehuset. Övre salen har besökt församlingar inom EFK, Alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Vineyard, EFS, Frälsningarmén och Pingströrelsen. Teamet vill inspirera i tillbedjan, lovsång, bön, fördjupat andligt liv, mission och kreativitet. STHLMS BÖNEHUS är ett allkristet forum för bön och förnyelse, som överlåtit sig att betjäna Stockholm och Sverige genom bön och tillbedjan. Vi består idag av ca 30 tjänande ledare; lovsångare och bedjare från i dagsläget minst 10 olika församlingar, som tillsammans arbetar för att etablera ett lokalt bönehus som del av den globala bönerörelsen. I dagsläget har STHLMS BÖNEHUS en uttalad relation med församlingarna Korskyrkan Stockholm, Elimkyrkan Stockholm och Stockholm Vineyard.

För kontakt maila david.ahlen@gmail.com

Annonser